Belanghebbenden in en rond de regio Schiphol constateren dat:

  • de uitstoot van stikstof en CO2 momenteel versneld moet halveren, dus ook van geleverde kerosine op Schiphol;
  • het luchtverkeer daartoe navenant moet verminderen,
  • Schiphol in combinatie met de HSL ons land uitstekend kan verbinden met 60 tot 70 procent van het luchtverkeer ten opzichte van 2019;

en verzoeken het kabinet:

  • het plafond op Schiphol zodanig te verlagen dat de CO2- en stikstofemissies van luchtvaart afnemen conform het recente tijd alarm van IPCC, het Shell-vonnis en de landelijke stikstofreductie;
  • derhalve voor luchtvaart geen uitzondering meer te maken;
  • de verdere vermindering van alle luchtvaartschade aan mens, natuur en klimaat aan te sturen met objectieve normen, meetbare doelstellingen en controleerbare verantwoording.

Ben jij het hiermee eens? Teken dan deze petitie: https://minderluchtvaartschade.petities.nl/