Onlangs is het Kleurrijk Leven Café van start gegaan. Elke woensdagochtend open in het Noorddamcentrum van 10-12 uur. Dit is een samenwerking met Participe en vandaar dat Stef Walsma betrokken is bij de oprichting als maatschappelijk werker. In die functie kan Stef ook wmo-aanvragen doen. Stef werkt samen met bewoner Edwin Barentsen.

Veel bewoners uit de wijk kunnen zelf de regie nemen na een ingrijpende gebeurtenis. Maar als dat (even) niet meer lukt, kun je bij Stef en Edwin je verhaal kwijt. Beide heren zijn geschoold in het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. Een goed luisterend oor helpt vaak al. Daarbij proberen ze jou een stapje te laten maken als jij dat wilt en als dat bij je past. De gesprekken zijn vertrouwelijk, anoniem en gratis. Je bent van harte welkom en de koffie staat voor je klaar.

Onlangs is er contact gelegd met wijkagent Han Tsai. Han drinkt een kopje koffie mee rond 10:30 uur. Dan is hij er voor wijkbewoners die vragen hebben over verkeer, veiligheid of een buurtproblemen. En dat is super handig, want blijken politie en maatschappelijk werk samen nodig te zijn.