Bewonersplatform Bovenkerk start met een warme kamer. In navolging van het Leger des Heils en Participe willen we een plek creëren waar mensen even heerlijk in de warmte kunnen zitten als thuis de verwarming uit of heel laag staat om energie te sparen.

Vanaf 9 januari elke maandagochtend van 10:00 – 12:30 uur in het Noorddamcentrum. Koffie en soep, per kopje of mok voor een € 1,-.