Vrijdag 10 november de dag van de mantelzorger

Mantelzorg: we krijgen er allemaal mee te maken. ‘Het is niet de vraag óf je mantelzorger wordt, maar wanneer’.

Feiten en cijfers over mantelzorg op een rij.

Het aantal Nederlanders dat mantelzorg verleent, hangt nauw samen met de definitie van mantelzorg die wordt gehanteerd. Wij gaan uit van de volgende definitie: ‘Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. Het gaat niet alleen om zorg, maar ook om vervoer, administratie of emotionele steun.’

Veel mensen zijn bereid om elkaar te helpen:

  • 1 op de 3 Nederlanders van 16 jaar en ouder is mantelzorger
  • Circa 17% van de mantelzorgers helpt langdurig (langer dan 3 maanden) en intensief (meer dan 8 uur per week)
  • Vooral 45 – 64-jarigen geven relatief vaak mantelzorg
  • 1 op de 4 mantelzorgers beschouwt zichzelf als mantelzorger
  • 1 op de 3 mantelzorgers weet in de gemeente niet de weg naar informatie, advies of andere vormen van mantelzorgondersteuning te vinden
  • 29% van de mantelzorgers maakt gebruik van één of meerdere vormen van mantelzorgondersteuning

Meld je aan als mantelzorger wanneer je daarmee te maken krijgt bij Mantelzorg & Meer ook al hoef je op dat moment geen hulp of aandacht. In de loop van de tijd verkrijg je dan informatie over wat mantelzorgers bezig houdt. Je staat er niet alleen voor en als het zover is dat bijstand gewenst en noodzakelijk is, zijn zij er om jou verder te helpen.