De huidige samenstelling van het bestuur van de VOKA is als volgt:

  • Voorzitter – Rob van den Helder
  • Penningmeester – Amarnath Jagesar
  • Secretaris – Gerard Miltenburg
  • Bestuurslid – Ritza Brown

De bestuursleden en overige vrijwilligers zijn allen onbezoldigd en ontvangen ook geen onkostenvergoeding voor de te verrichte werkzaamheden.Voor de te verrichten werkzaamheden, maakt de organisatie uitsluitend gebruik van vrijwilligers. Er zijn naast de bestuursleden nog 2 actieve vrijwilligers, die zich bezighouden met het dagelijks onderhoud en toezicht van het VOKA-pand en de activiteiten. De dagelijkse coördinatie is belegd bij Gerard Miltenburg. Gerard wordt ondersteund door de volgende vaste vrijwilligers:

  • Ton Plasmeijer
  • Willeke Miltenburg

Ton is belast met de technische ondersteuning en Willeke met de schoonmaak en klein onderhoud. Bij afwezigheid van Gerard neemt Ritza zijn taken over.

Jaarverslag

Klik hier om het jaarverslag 2021 en activiteiten 2022 te bekijken.