2020/2021: Aandacht voor elkaar…

2020 gaat de boeken in als het Corona-jaar. Een niet gemakkelijk jaar voor vele bewoners van Bovenkerk. Veel evenementen zijn niet doorgegaan, maar ik denk toch dat we met trots terug mogen kijken op 2020.

Want wat er wel gebeurd is, zijn veel acties met aandacht voor bewoners die het verdienden of nodig hadden. Onder leiding van Mieke zijn er bijvoorbeeld voor onze ouderen zwaai acties geweest, bewegen op het balkon en zijn er muzikale buitenoptredens geweest voor de locaties waar het nodig was. We hebben als BWP en KBO legpuzzels uitgedeeld. In de zomer is het badje weer open geweest. We hebben een aantal acties gedaan voor de herbouw van de kerk waarbij de kerstactie bij Life & Garden een geweldig succes is geworden.

Ik wil graag daarom nu ook de aktie mbt zorgcompliment onder u aandacht brengen, een mooi voorbeeld van aandacht voor mensen die zich keihard inzetten om de ziekenhuizen draaiende te houden. We zijn ook blij dat de herbouw ook echt begonnen is en dat er weer een dak zichtbaar is geworden. We hebben rond de feestdagen, 150 kerstattenties aan bewoners uitgedeeld om die een hart onder de riem te steken en dat bleek een schot in de roos. Dit resultaat is alleen maar mogelijk met hulp van vele vrijwilligers die zich hebben ingezet voor Bovenkerk en die wil ik uiteraard allemaal hartelijk bedanken voor hun inzet in 2020.

Onze “ hart onder de riem” aktie heeft ook iets moois naar buiten gebracht wat wij niet onvermeld mogen laten. We hebben veel aanvragen ontvangen voor bewoners die zich inzetten voor hun buren. Mensen, die gewoon dagelijks in stilte zich inzetten voor iemand uit de straat. Ja dat is Bovenkerk.

2021: door de verlenging van de lockdown moeten wij de komende weken nog volhouden. Door het opstarten van het vaccineren is er licht aan deze donkere tunnel. Het is dus van groot belang om door te gaan met aandacht voor elkaar óók in 2021.

In februari verwachten wij van de gemeente nadere berichten over de verkeersmaatregelen met betrekking tot de knip tussen de Legmeerdijk en Noorddammerlaan. Zodra dit bekend is, zullen wij meteen een bericht op onze website plaatsen. Houd de website daarom goed in de gaten.

Wij hopen dat in de loop van het jaar in Bovenkerk weer mooie evenementen kunnen plaatsvinden, indien nodig met aangepaste regels. We hebben er al een paar op de plank liggen. In 2021 gaan we ook nieuwe plannen maken m.b.t. duurzaamheid aangezien 4 mensen zich aangemeld hebben om dit op te pakken. Daarnaast gaan wij in de komende weken de verbouwing van het Noorddamcentrum aankondigen en gaan we “Team Bovenkerk” op starten…bent u benieuwd??? Blijf dan aangesloten op deze nieuwsbrief, lees de volgende Notabene die u weer in de bus kan verwachten of kijk op onze website.

2021: Samen zijn wij Bovenkerk, Bovenkerk zijn wij Samen

Rob van den Helder
Voorzitter BWP Bovenkerk