Op 15 februari is/wordt het definitief verkeersbesluit voor het aanleggen van de bussluis Noorddammerlaan-Legmeerdijk gepubliceerd in de Staatscourant. U kunt het verkeersbesluit inzien op https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Het verkeersbesluit is daarmee op 16 februari definitief. Binnen zes weken na de bekendmaking in de Staatscourant kan tegen het verkeersbesluit nog wel een beroepschrift worden ingediend bij de Rechtbank, maar dit schort de werking van het besluit niet op. De aanleg van de bussluis is hiermee een feit. De gemeente kan aan de slag met de uitvoering.

Planning werkzaamheden

Automobilisten kunnen binnenkort niet meer langs de St Urbanuskerk door Bovenkerk rijden. Er komt een bussluis voor de kerk om autoverkeer te weren dat niet in Bovenkerk hoeft te zijn. Het gedeelte in de bocht van de Noorddammerlaan tussen de bussluis en de voetgangersoversteekplaats bij het Zwarte Pad (fiets- en wandelpad naast de Urbanuskerk) wordt heringericht. Dit gedeelte wordt verhoogd uitgevoerd. Er komt een afwijkende bestrating. De planning van de gemeente is om deze werkzaamheden in het tweede en/of derde kwartaal van 2021 te realiseren. De uitvoering duurt maximaal twee maanden.

Monitoring gevolgen bussluis

Naast de knip met de bussluis voor de Urbanuskerk is als aanvullende maatregelen overwogen om het eenrichtingsverkeer op de Vierlingsbeeklaan uit te breiden en de bussluis aan de Salamander op te heffen. Na een extra beoordeling van de voorgenomen verkeersmaatregelen is besloten om dit niet te doen. De situaties op de Vierlingsbeeklaan en Salamander blijven vooralsnog ongewijzigd. De gemeente blijft de nieuwe situatie met verkeerstellingen in Bovenkerk goed monitoren om na te gaan of aanvullende maatregelen nodig zijn. Dit gaat de gemeente doen door in relevante straten verkeerstellingen te houden voor de aanleg van de bussluis en verkeerstellingen te doen drie en zes maanden na de aanleg van de bussluis. In verband met de gevolgen van de coronacrisis (toename thuiswerken) kan het nodig zijn om later meer tellingen te houden. Zes maanden na aanleg van de bussluis voert de gemeente een analyse uit. Het kan zijn dat dit leidt tot het voorstel om elders in Bovenkerk aanvullende maatregelen te nemen. Uiteraard zal dit dan weer overlegd worden met de inwoners van Bovenkerk. We blijven u op de hoogte.