De gemeente is in gesprek met bewoners uit Bovenkerk over de gevolgen van de verkeersmaatregelen aldaar. Het gaat om de bewoners uit het ‘benedendijkse‘ oude woongebied. Zij maken zich zorgen over een toename van verkeer als gevolg van de aan te leggen bussluis voor de Urbanuskerk.

“We gaan met de bewoners om de tafel om een plan uit te werken. Als blijkt dat de bussluis bij de Urbanuskerk inderdaad zorgt voor onveilige verkeerssituaties als gevolg van te veel autoverkeer in dit deel van Bovenkerk, kunnen wij snel aanvullende maatregelen nemen”, zegt wethouder Rob Ellermeijer.

De wethouder ontving vrijdag 5 maart een petitie van de bewoners waarin zij hun zorgen uitten over sluipverkeer. Ellermeijer zei toe om samen met bewoners en belanghebbenden van Bovenkerk per direct te starten met de voorbereidingen om een plan uit te werken voor aanvullende verkeersmaatregelen in heel Bovenkerk.

De voorbereidingen van de aanvullende maatregelen lopen parallel met de voorbereidingen van de aanleg van de bussluis voor de Urbanuskerk. Concrete oplossingen voor effectieve aanvullende maatregelen kunnen zo versneld uitgevoerd worden mocht de bussluis tot belangrijke ongewenste effecten leiden in de verkeersbewegingen in Bovenkerk.

Het College van B en W besloot in januari 2021 tot de bussluis om Bovenkerk verkeersveiliger te maken na verkeersanalyses en een uitgebreid participatietraject. De route langs de Urbanuskerk (Noorddammerlaan – Legmeerdijk) wordt nu door autoverkeer gebruikt als doorgaande route, langs woningen en dwars door Bovenkerk. Het is een smalle weg die ook door fietsers en bromfietsers wordt gebruikt en niet geschikt is als doorgaande ontsluitingsroute in de noord-zuidverbindingen in Amstelveen. Het drukke doorgaande verkeer langs deze route zorgt voor een onveilige verkeerssituatie.