Uitstoot kankerverwekkende stoffen Schiphol honderd keer hoger dan gemeld bij RIVM

De uitstoot van kankerverwekkende stoffen door vliegtuigen van en naar Schiphol is veel hoger dan gemeld bij het RIVM. Dit is 21 januari jongstleden naar buiten gebracht door de stichting Schipholwatch. 

Uit antwoorden op vragen van GroenLinks in de gemeenteraad van Haarlemmermeer blijkt dat alleen de uitstoot van proefdraaiende vliegtuigen wordt doorgegeven. Daarmee blijft de uitstoot van giftige en kankerverwekkende stoffen door taxiënde, opstijgende en landende toestellen volledig buiten de emissieregistratie van het rijksinstituut dat volksgezondheid en het milieu bewaakt. Eerder leek uit vermeldingen op die site de uitstoot tot 900 meter hoogte te worden meegenomen. Dat blijkt nu niet het geval te zijn.

Met het proefdraaien van vliegtuigen is een fractie van een procent van alle uitstoot gemoeid. Met name tijdens het opstijgen wordt heel veel kerosine verbrand en worden dus heel veel giftige stoffen uitgestoten, voor een belangrijk deel vlak boven woonwijken in de regio. 

Lees het volledige artikel op de website van Schipholwatch.