De rechter heeft een uitspraak gedaan en het verkeersbesluit vernietigd. Het Amstelveense college is opgedragen om binnen twaalf weken een nieuw verkeersbesluit te nemen met inachtneming van hetgeen in de uitspraak is overwogen. 

U kunt de uitspraak van de rechter lezen en een eerste reactie van de gemeente. 

Wij zullen u via onze website op de hoogte houden van welke vervolgstappen de gemeente nu gaat doen om tot een nieuw verkeersbesluit te komen.