Datum juni 2022, uitgave 03

Gewaardeerde Medestander, Donateur en Vriend van RBV,
Hierbij een update van onze rechtszaak tegen de Staat

RBV is er klaar voor

Sinds 14 juni jl ligt de tweede conceptdagvaarding klaar. Honderdzevenentachtig pagina’s waarin uitgebreid en tot in detail vermeld wordt, om welk onrechtmatig handelen van de Staat het gaat en op welke juridische gronden daar een einde aan moet komen. Veel onderzoek, uitzoekwerk en overleg over deze ingewikkelde materie gingen aan deze grote hoeveelheden pagina’s vooraf.
RBV wil de dagvaarding versturen vóórdat de Tweede Kamer met zomerreces gaat.

Minister wil gesprek met RBV

Op verzoek van de minister Harbers vindt er op 27 juni nog een gesprek plaats tussen het ministerie van I&W, het bestuur van RBV en de advocaten van RBV, Channa Samkalden en Elles ten Vergert van het kantoor Prakken d’Oliveira. Deze ontmoeting vindt plaats nà de ministerraad, die gepland staat op 25 juni.

Het nieuwe denken over Schiphol

De chaos op Schiphol tijdens de mei-vakantie en de kritiek die de luchthaven daarna over zich heen kreeg, lijkt het idee dat Schiphol vóór alles een economische motor is, te keren. Voor het eerst in decennia ziet het er naar uit, dat het ministerie van I&W afstapt van het idee dat Schiphol moet kunnen groeien. Gedwongen door de steeds duidelijker roep over geluidsoverlast, het ontbreken van een natuurvergunning, de stikstofkwestie en dan nu ook de kwestie fijnstof, dreigt er een ommekeer te komen in het denken van minister Harbers (I&W) over de luchtvaart. De kwestie Schiphol en meer algemeen ‘de luchtvaart’, geeft veel voer voor journalisten en onderzoeksjournalistiek. Ook Schiphol lijkt niet langer boven de wet te staan en moet zich gedragen als een bedrijf.

Nagenoeg moegestreden door de jarenlange loze beloftes van Schiphol en de overheid, is er nu toch een sprankje hoop bij de omwonenden van Schiphol. Komt er dan eindelijk die erkenning? Worden de omwonenden eindelijk gehoord? De tijd is rijp om Schiphol te dwingen aanpassingen te doen. Maar er moet nog veel gebeuren voordat elke inwoner rond Schiphol wettelijk beschermd is. RBV gaat daarom onverminderd voort met haar strijd. Hieronder nog eens de eisen op hoofdlijnen.

RBV eist dat de Staat

Maatregelen neemt om de individuele geluidshinder en slaapverstoring te beperken, zodanig dat de geluidsbelasting de WHO-normen niet overschrijdt en ook niet equivalente en non-akoestische factoren worden meegewogen.
Waarborgen creëert ten einde de omwonenden van Schiphol een praktische en effectieve bescherming te bieden door het vaststellen van maxima voor individuele geluidsbelasting.

Fondsen werven

Stichting RBV is voor het voeren van de rechtszaak volledig afhankelijk van giften. Vandaar dat RBV hoopt op zo veel mogelijk steun van mensen, bedrijven en organisaties die ook inzien dat een rechtszaak de enige manier is om de Staat te dwingen haar zorgplicht serieus te nemen.

Ook de gemeenten, die als plaatselijke volksvertegenwoordigers medeverantwoordelijk zijn voor uw woongenot en gezondheid, zouden RBV moeten steunen. In april is RBV daarom gestart met het aanschrijven van de gemeenteraden. Acht gemeenten waar veel donateurs en medestanders wonen, hebben een brief gekregen met een verzoek tot steun. Deze kan bestaan uit het aannemen van een motie in de gemeenteraad als steunbetuiging aan RBV, het aanmelden als Vriend van RBV en/of het leveren van een financiële bijdrage.

Wat zou het mooi zijn als we ook uw gemeente op de website kunnen plaatsen onder de kop ‘Vrienden’. Deze gemeenten werden door RBV al aangeschreven: Aalsmeer, Amstelveen, Castricum, Haarlemmermeer, Heiloo, Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Teylingen.
Inmiddels is RBV door de gemeente Amstelveen uitgenodigd voor een gesprek met de wethouder. Zoveel is wel al duidelijk: een financiële bijdrage zit er helaas niet in.

Blijf ons volgen

Op de website hebben we een ‘tijdlijn civiele procedure’ toegevoegd. Zo kunt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent de procedure en de RBV-activiteiten. Kijk daarom regelmatig op: https://www.beschermingtegenvliegtuighinder.nl/tijdlijn-civiele-procedure/

Zodra de dagvaarding de deur uitgaat, maken we dat wereldkundig door het sturen van een persbericht. Als donateur, medestander en vriend, wordt u uiteraard daarvan vooraf op de hoogte gebracht.

De dag dat RBV de Staat voor de rechter daagt, is dichtbij.
Met uw steun wordt dat mogelijk. Dank voor uw betrokkenheid.

Het bestuur van RBV