Op donderdag 3 juni komt mevrouw Zita Pels een bezoek brengen aan de St. Urbanuskerk in Bovenkerk. Mevrouw Pels is gedeputeerde van de Provincie Noord-Holland met onder andere Cultuur en Erfgoed in haar portefeuille. Mevrouw Pels wordt vergezeld door enkele medewerkers. De burgemeester van Amstelveen, Tjapko Poppens, alsmede de wethouder Herbert Raat zullen aanwezig zijn bij deze heuglijke bijeenkomst.

Burgemeester Poppens zal mevrouw Pels welkom heten en haar informeren over de herbouw van St. Urbanuskerk na de fatale brand in 2018, die gedragen wordt door de parochiegemeenschap, met vele vrijwilligers en donateurs. Vicevoorzitter van het parochiebestuur de heer Ad Verkleij zal met dia beelden een overzicht geven van de vorderingen in de herbouw. Mevrouw Pels zal ook nader worden geïnformeerd over het unieke multifunctionele gebruik van het gebouw. De kerk wordt door de Rooms Katholieke gemeenschap gebruikt en krijgt daar een sociale maatschappelijke functie naast. Daar was de Stichting Vrienden vanaf mei 2016 tot en met september 2018 al volop mee bezig. Jaarlijks werden duizenden bezoekers uit de regio verwelkomt bij de concerten.

De Provincie Noord-Holland heeft de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus een belangrijke subsidie toegekend. Deze is voor het herstel van de door Frans Loots rond 1900 geschilderde kruiswegstaties die tijdens de brand zwaar zijn beschadigd. Deze staties worden gezien als belangrijk cultureel erfgoed. De subsidie bedraagt maar liefst € 175.000, – dat is 50% van het totale bedrag aan kosten voor deze restauratie. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft daarnaast een mooie donatie van € 25.000, – gedaan. Wij van de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus zijn erg blij met deze donaties, omdat die ons in staat stellen onze staties te laten restaureren. Deskundige restaurateur mevrouw Jazzy de Groot kan de staties weer doen stralen. In de torenkapel zal Jazzy voorbeelden laten zien van de staties, gerestaureerd en niet-gerestaureerd.

Aan de Urbanustoren hangt de “geldmeter” die op 3 juni door mevrouw Zita Pels wordt aangevuld met € 175.000, -. Hierna zal door het gezelschap een kort bezoek worden gebracht in de St. Urbanuskerk. Uitvoerders van bouwbedrijf Nico de Bont geven een indruk van de vorderingen van het herstel.