Positieve Gezondheid en Kleurrijk Leven interessant voor buitenland

Via Vilans kwamen we in contact met een delegatie zorgprofessionals uit Oostenrijk en Spanje. Zij waren nieuwsgierig hoe in de wijken Keizer Karelpark, Bovenkerk en Westwijk het gedachtegoed van Positieve Gezondheid een plek heeft gekregen in een groep van ca. 60 verschillende personen van huisarts tot vrijwilliger en van apotheker, fysiotherapeut tot logopedist. Bijzonder is ook de link in Bovenkerk met de buurt en de initiatieven die er zijn voor welzijn en balans onder de vlag van Kleurrijk Leven.

Na een introductie over het WSV door Stefanie Mouwen en het project Positieve Gezondheid door Lydia Göbel werden we in drie groepen verdeeld. Stef Walsma vertelde over maatschappelijk werk en positieve gezondheid, Ingeborg Kortekaas vertelde over het trainerschap van Positieve Gezondheid en Edwin Barentsen vertelde over de buurtinitiatieven onder de vlag van Kleurrijk Leven. Elk kwartier schoven de groepen weer een tafel door, zodat iedereen alle verhalen te horen kreeg en vragen konden stellen. Achteraf werden de beelden gedeeld en de geleerde lessen uitgewisseld.

Door zelf het verhaal van kleurrijk Leven te vertellen, maar je gelijk een optelsom waar je de afgelopen jaren aan mee gewerkt hebt. Soms denk je dat er niet zoveel bijzonders gebeurd. Maar juist op een moment als dit, besef je dat je niet stil hebt gezeten en dat er iets moois aan het ontstaan is met gelijkgestemden. Elke activiteit kent zijn eigen groepje vrijwilligers en kartrekkers. Allemaal ben je een klein radartje in het geheel. Maar met elkaar heb we toch heel wat moois te bieden. En al dat moois wordt nu meegenomen naar Oostenrijk en Spanje. Wat is dat inspirerend! Het maakt me trots op de gemeenschap in Bovenkerk waar ik me voor wil inzetten.