Persoonsgerichte Zorg & Positieve Gezondheid

door projectleider Lydia Göbel

Sinds maart zijn we in de wijken Keizer Karelpark-Bovenkerk bezig met een nieuw project: Persoonsgerichte en Integrale zorg. Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid, waarbij de mens meer is dan alleen de aandoening, raakt ingeburgerd. De afgelopen decennia heeft gezondheid een andere betekenis gekregen. Zo plaatst het concept van Positieve Gezondheid, gezondheid in een ander perspectief en definieert gezondheid als: het vermogen van een persoon om zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Deze definitie van gezondheid geeft nieuw elan aan de invulling van persoonsgerichte zorg, één van de kernwaarden in de eerstelijns zorg. Bovendien raakt men meer overtuigd van het gegeven dat veel problemen niet door zorg opgelost kunnen en hoeven te worden. Het eigen netwerk van de patiënt en het sociale domein komen meer in beeld. Een groeiende groep zelfbewuste patiënten en zorggebruikers wil zelf regie voeren over hun leven en hun zorgproces.

gezondheid is…

het vermogen om je aan te passen en eigen regie te voeren door verandering van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Start project-en ambassadeursgroep

Wij zijn een projectgroep gestart. Hierin zitten Jolanda van der Schot (POH-S), Eline Wielaard (huisarts), Martin de Boer (patiënt), Natasja Groeneveld (ouderenadviseur), Michel Mulder (fysiotherapeut) en ik zelf als kartrekker.

Daarnaast is een ambassadeursgroep opgericht die met de projectgroep meedenkt en het gedachtengoed van Positieve Gezondheid helpt uitdragen. De ambassadeursgroep bestaat uit huisartsen, apothekers, collega’s van Participe, fysiotherapeuten, buurtsportcoaches, een doktersassistente, een patiënt, POH s-en, ouderenadviseurs, diëtisten en een wijkbewoner van Buurtclub Leefstijl.

Het projectplan

Aan het projectplan en de focus van het project wordt hard gewerkt. Er is concreet gestart met het opleiden van mensen in de wijken op het gebied van Positieve Gezondheid. De eerste 12 leden van de project- en ambassadeursgroep zijn in juni gestart met de 4 daagse opleiding Positieve Gezondheid. De opleiding wordt in het najaar aan nog meer wijkcollega’s aangeboden. Wij zullen de data eind augustus/begin september bekend maken.

Oproep

Later zullen we ons meer voorstellen en de eerste inzichten delen. Voor nu sluit ik af met een oproep van projectgroeplid Michel Mulder: “Voor alle collega’s uit Keizer Karelpark, Bovenkerk en Westwijk. In 2022 willen we dat dit initiatief in onze drie wijken te zien en te merken is. Ben je op dit moment nog niet betrokken, maar ben je nieuwsgierig of barst je van enthousiasme: mail dan met Lydia of Michel! Wij zullen jullie in ieder geval via deze nieuwsbrief maar ook op andere manieren op de hoogte houden.”