Minister Harbers en de voorzitter van de Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), de heer Olthof hebben 10 oktober jongstleden de bestuursovereenkomst ‘intenties samenwerking NOVEX Schipholregio’ getekend. Dat deden zij namens het Rijk en de BRS. 

NOVEX-gebied

De Schipholregio is als NOVEX-gebied aangewezen. Dat houdt in dat het Rijk en provincies en gemeenten in de omgeving van de luchthaven samen invulling gaan geven aan maatregelen. Het doel is om de leefomgevingskwaliteit in de Schiphol-regio te verbeteren en uitstoot en geluid te verminderen. Tegelijkertijd moet er ruimte zijn voor natuurherstel, woningbouw, infrastructuur en de verbetering van het elektriciteitsnet. De afspraken voor het gezamenlijk aanpakken en uitwerken van deze opgaven zijn vastgelegd in de bestuursovereenkomst.