Hieronder worden de ideeën verzamelt die zorg professionals en bewoners hebben geopperd. De ideeën die wijk gericht zijn staan apart vermeld van de ideeën die wijk overstijgend zijn. Niet elk idee is levensvatbaar of kan direct worden uitgevoerd. Ideeën waar we wat in zien worden eerst uitgewerkt. Kunnen zij bemenst worden, is er een locatie voor en zijn de financiën afgedekt dan kan het idee uitgevoerd worden.

Wijk gerichte ideeën

NrOmschrijvingUitwerkenUitvoeren
1aHet plaatsen van een brievenbus voor medicijnenja
1bHet realiseren van een nevenvestiging van een apotheekja
2Het uitvoeren van gezondheidchecks
3De laatste decennia kregen we steeds vaker te maken met de opeenstapeling van chronische ziekten, die niet te genezen zijn en soms zelfs progressief.  Acceptatie van een chronische ziekte is een initiatief dat Edwin Barentsen als onderdeel van “Kleurrijk Leven” graag zou willen ontwikkelen en implementeren. Om de (voortdurende) verandering een plek in je leven te geven is niet makkelijk. Patiënten en naasten die daarmee worstelen kunnen van elkaar leren, want ondanks de verschillen in chronische ziekten blijken mensen veel op dezelfde aspecten vast te lopen. Door patiënten en naasten op wijkniveau bij elkaar te brengen, vind je steun dichtbij.
4We organiseren een overdekte 4-wiel scootmobiel voor 2 personen met verwarming. Onder bepaalde voorwaarde is deze te gebruiken door mantelzorgers om er mee op uit te gaan. Bijvoorbeeld een ritje door het bos met een pannenkoek bij boerderij Meerzicht.ja
5Een-op-een zorgbegeleiding:
– naar een specialist of arts.
– naar een halve dag dagbesteding.
– in de eerste stappen om af te vallen
6Zijn er locaties in de wijk Bovenkerk waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zinvol werk kunnen doen? Op commerciële basis doet de Boemerang dit al. De gedachten gaan uit naar RODA’23 en het Noorddamcentrum.ja
7Voorlichtingsmomenten om zelfstandig thuis te blijven wonen:
Gezonde voeding, gezondheidscheck (bloeddruk, saturatie, etc.), hulpmiddelen (medicijndispenser, de Compaan thuiscomputer, etc.), zorg thuis en wijkzorg.

Wijk overstijgende ideeën

NrOmschrijvingUitwerkenUitvoeren
AOngeveer 30 sporters waarvan een aantal met fysieke klachten/ beperkingen verliezen hun uur fysio fitness vanwege personele problemen bij hun sportschool. Waar kunnen deze sporters terecht in Amstelveen?

Er is een oplossing gevonden in samenwerking met Buurclub Leefstijl, Medisch Centrum IBIS en Zorg en Zekerheid. De groep sporters is ingelicht.
jaja
B1Dansen op muziek werkt goed voor patiënten met Parkinson en MS. Er zijn diverse locaties in Nederland waar dit succesvol werkt. Kunnen we dit voor Amstelveen en omstreken realiseren?ja
B2Een variant is rolstoeldansen, misschien wel een combi met Parkinson en MSja