Stichting Bovenkerk met het Bewonersplatform Bovenkerk en Wijksamenwerkingsverband Keizer Boven West met het project Persoonsgerichte en Integrale Zorg willen voor de wijk Bovenkerk (en later ook in de wijken Keizer Karelpark en Westwijk, de wijken van het WSV) te Amstelveen samenwerken in het experiment “Kleurrijk Leven”.

Het initiatief

Het experiment is bedoeld om het sociale welzijn van bewoners gunstig te bevorderen. Kleurrijk Leven gaat van de individuele persoon uit. Enerzijds richt Kleurrijk Leven zich op preventie van het welzijn van bewoners en kan het een bijdrage leveren aan een gezonde leefstijl. Bewoners die zich niet welbevinden kunnen een beroep doen op sociale hulp en ondersteuning. Hiervoor zijn vrijwilligers nodig en dat doet een beroep op de betrokkenheid van bewoners voor het invullen van hulpvragen.

Bewonersplatform Bovenkerk richt zich met Kleurrijk Leven op de domeinen: leefstijl, sociale relaties, activiteiten en burenhulp.

initiatiefnemer Edwin Barentsen

We doen het al!

Hieronder volgen een aantal initiatieven die door bewoners worden omarmd en aansluiten bij Kleurrijk Leven.

  1. Het bevorderen van een goede leefstijl heeft tijdens de coronaperiode bij ouderen een impuls gekregen door de opstart van Balkon Bewegen door Mieke Regelink. Tijdens de Corona periode kwam er geen bezoek of vrijwilliger in de tehuizen en de ouderen mochten de tehuizen niet uit. Om het vastroesten van de ouderen te voorkomen kwam Mieke op dit idee en voerde dat uit bij de tehuizen Zonnehof Bovenkerk en de Dignahoeve. Dit was zo’n doorslaand succes dat dit zelf via de landelijke tv-bekendheid kreeg.
  2. Tijdens de corona-periode zijn persoonlijke omstandigheden veranderd door bijvoorbeeld het verlies van werk. Dit kan uitmonden tot leven van de voedselbank en een financiële schuld. Dan is schuldsanering door Gerard Miltenburg een oplossing om de dagelijkse spanning en stress te ontladen en er gewerkt kan worden aan een toekomst met zicht is op een schuldenvrij leven.
  3. Senioren in onze wijk maken gebruik van Samen Eten dat gerund wordt door Chris van den Helder en Michaëlla Barentsen. Maandelijks verzorgen zij voor €10,- p.p. een goede warme maaltijd met drankjes en koffie toe voor zo’n 100 mensen in de kantine van voetbalclub RODA’23. Het event wordt zo goed bezocht dat deelnemers niet twee keer achter elkaar mogen meedoen, zodat iedereen aan bod komt.
  4. Zonnehuis Bovenkerk biedt een thuis voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (dementie). Zo nu en dan zijn er bewoners die wat extra hulp kunnen gebruiken of er is extra hulp gewenst voor een event. Conny van den Helder helpt sinds kort met eenmalige events mee, waardoor de ouderen uit de dagelijkse sleur komen. Zo heeft Conny pas in de keuken gestaan voor het koken van wat lekkernijen.

We kunnen nog veel meer doen!

  • De laatste decennia kregen we steeds vaker te maken met de opeenstapeling van chronische ziekten, die niet te genezen zijn en soms zelfs progressief.  Acceptatie van een chronische ziekte is een initiatief dat Edwin Barentsen als onderdeel van “Kleurrijk Leven” graag zou willen ontwikkelen en implementeren. Om de (voortdurende) verandering een plek in je leven te geven is niet makkelijk. Patiënten en naasten die daarmee worstelen kunnen van elkaar leren, want ondanks de verschillen in chronische ziekten blijken mensen veel op dezelfde aspecten vast te lopen. Door patiënten en naasten op wijkniveau bij elkaar te brengen, vind je steun dichtbij.
  • Er wonen steeds meer (licht dementerende) ouderen in de wijk, omdat ze langer thuis blijven wonen. Voor familie en thuiszorg is dat een helse klus om altijd paraat te staan. Je heb het gevoel altijd tekort te komen. Hoe kunnen we vanuit de wijk en de straat naasten (mantelzorgers) ondersteunen?
  • We organiseren een overdekte 4-wiel scootmobiel voor 2 personen met verwarming. Onder bepaalde voorwaarde is deze te gebruiken door mantelzorgers om er mee op uit te gaan. Bijvoorbeeld een ritje door het bos met een pannenkoek bij boerderij Meerzicht.
  • Je bent alleen staand en net naar de doktor geweest. Dat vond je best spannend. Bij thuiskomst kun je het gesprek niet goed meer terughalen. Hoe mooi zou het zijn om zorgvragers te begeleiden naar doktoren en specialisten.

Model kleurrijk Leven

Sommige activiteiten uit de voorbeelden worden al uitgevoerd door bewoners en andere activiteiten willen we nog ontwikkelen en uitrollen. Het Bewonersplatform Bovenkerk speelt daar een initiërende rol in. Daarvoor gebruiken we het model “Kleurrijk Leven” dat vanuit de persoon invulling krijgt.

Uitleg model Kleurrijk Leven

Allereerst in de cirkel rond de persoon op de verticale as de aspecten voeding en beweging (gezondheid) en op de horizontale as de aspecten zinvol werk en ontspanning (maatschappij). Daarbuiten bevinden zich de persoonlijke relaties vanuit een sociale insteek.

Verbinding met andere netwerken

Echter, de initiatieven kunnen veel krachtiger worden ingezet als deze verbonden worden aan de netwerken van de professionele gezondheidszorg, maatschappelijke werk en partijen voor de leefomgeving, waarbij er naar elkaar verwezen kan worden zonder inbreuk te plegen op de AVG. Daar proberen we dit initiatief samen met project Positieve Gezondheid verandering in te krijgen. Zie de netwerkkaart van Kleurrijk Leven.