Kleurrijk Leven

Met Kleurrijk Leven willen we de gezondste wijk van Amstelveen worden. Daarvoor gebruiken we samen met huisartsen, apotheken, fysiotherapeuten en andere medici een hulpmiddel “Mijn Positieve Gezondheid“. Daarmee zetten we in op het verbinden van het netwerk van zorgprofessionals met bewoners, het vergroten van de veerkracht van bewoners en het vergroten van de gemeenschapskracht voor hen die hulp nodig hebben.

Kleurrijk Leven gaat uit van de individuele persoon. In de eerste fel gekleurde ring staan de elementen voor zelfzorg. In het vierkante vlak staan sociale activiteiten om collectief aan deel nemen of sociale inzet om persoonlijk actief te zijn.

Veerkracht van elke bewoner

Allereerst gaat het om een goede ZELFZORG van alle bewoners. Voor een bewonersplatform zit dat vooral op leefstijl, omgaan met een chronische ziekte of op aspecten als zingeving en meedoen.

  • Leefstijl omvat een gezonde voeding, beweging, ontspanning en slaap
  • Chronisch ziek zijn gaat om lotgenotencontact, betekenisvol leven en ervaringsdeskundigheid
  • Meedoen is het gewaardeerd en gezien worden in de wijk. Er zijn tal van mogelijkheden om mee te doen!
  • Zingeving is dat je ergens je bed voor wilt uitkomen; met andere woorden: Waar krijg je energie van? Je kunt je bijvoorbeeld inspannen als vrijwilliger in de wijk.

Gemeenschapskracht van de wijk

Als wijk leven we met en zorgen we voor elkaar. We zijn daarmee SOCIAAL ACTIEF naar elkaar toe. Als buurtplatform zetten we in op:

  • Mantelzorg (iemand vanuit het huishouden)
  • Informele zorg (vrijwillige zorg of burenhulp)
  • Leefstijl (gezonder leven)
  • Vrijwilligerswerk
  • Wijkactiviteiten

Samenwerking

Stichting Bovenkerk met het Bewonersplatform Bovenkerk en Wijksamenwerkingsverband Keizer Boven West met het project Persoonsgerichte en Integrale Zorg werken samen voor de wijk Bovenkerk (en later ook in de wijken Keizer Karelpark en Westwijk) te Amstelveen in het initiatief “Kleurrijk Leven”.

In genoemd project zijn de netwerken van de professionele gezondheidszorg, maatschappelijk werk en partijen voor de leefomgeving vertegenwoordigd.