Het Financieel Café is van mens-tot-mens, anoniem, onafhankelijk, deskundig en in een veilige omgeving. Iedereen is welkom voor gratis ondersteuning bij vragen over geld- of administratieve zaken. We leggen geen gegevens vast en u wordt direct geholpen. Vooraf een afspraak maken is niet nodig.

U kunt uw vragen stellen m.b.t. onderwerpen zoals:

 • (Leren) ordenen van de financiële administratie;
 • Maken van een maandbegroting met inkomsten en uitgaven;
 • Inventarisatie van eventuele schulden en betalingsachterstanden; zijn betalingsafspraken wel realistisch?
 • Ondersteuning bij het aanvragen/invullen van (digitale) formulieren; bijvoorbeeld kwijtscheldingen, bijzondere bijstand, WMO voorzieningen, UWV voorzieningen;
 • Hulp bij het lezen van brieven/uitleg geven over de inhoud van brieven;
 • Informatie over te bewaren documenten en de bewaartermijnen;
 • Verwijzing naar instanties en bemiddeling;
 • Ondersteuning bij de aanvraag van een bijstandsuitkering bij de gemeente of SVB;
 • Gebruik van computer, printer en kopieerapparaat. Denk aan: digitaal invullen van formulieren, opvragen van informatie, belangrijke websites;
 • Hulp bij het aanvragen van een DigiD;
 • Aanvragen van Toeslagen en het doen van eenvoudige vooraf ingevulde belastingaangiftes
 • en nog vele andere zaken……..

Locaties en openingstijden

Ontmoetingscentrum De Meent, Orion 3
elke dinsdag van 10:00 – 12:00 uur

Wijkcentrum Alleman, Den Bloeyenden Wijngaerdt 1
elke woensdag van 10:00 – 12:00 uur

Buurtkamer Keizer Karelpark, MOC Gebouw, Lindenlaan 75
Elke woensdag van 17:00 – 19:00 uur

De financiële cafés zijn een gezamenlijk initiatief van Humanitas Amstelland en Participe Amstelland.