Kap en snoei bomen bij Roda ‘23

Datum 14 september 2021
Ons kenmerk Z21-066976
Tabitha van Hove
Hoofd Wijkbeheer

Graag informeren wij u over het volgende. In de afgelopen jaren zijn met enige regelmaat takken uit bomen die direct rond de sportvelden van Roda ’23 staan gewaaid. Roda ’23 heeft de veiligheid van de gebruikers van de velden bij ons onder de aandacht gebracht. Dit gaf aanleiding om de kwaliteit van de bomen en eventuele veiligheidsrisico’s voor de gebruikers van de sportvelden te onderzoeken. Een onafhankelijk bureau heeft een boombeoordeling uitgevoerd bij diverse bomen op het sportcomplex van Roda ’23.

Kap twaalf populieren

De te kappen bomen zijn nummer 1 t/m 4, 6, 8, 10 t/m 12, 16, 17 en 25.

Het blijkt dat twaalf populieren in dusdanige slechte conditie verkeren dat zij om veiligheidsredenen gekapt moeten worden. Bij deze populieren zijn uitbuigende takken en signalen van takbreuk waargenomen, wat duidt op een verminderde reukvastheid van de bomen. De kap vindt in de week van 27 september 2021 plaats. Er blijven stompen van ongeveer acht meter hoogte achter. Dit vergroot namelijk de biodiversiteit, want dood hout leeft. De stompen bieden ook de aanwezige spechten jaarrond een beschermde nestplaats.
Om u een beeld te geven om welke bomen het gaat, hebben wij op de achterkant van deze brief een tekening geplaatst met alle bomen die zijn beoordeeld. De te kappen bomen hebben nummer 1 t/m 4, 6, 8, 10 t/m 12, 16, 17 en 25.

Snoei bomen

Daarnaast snoeien we een aantal bomen rigoureus om de kans op takbreuk te verminderen. Deze snoei start in de week van 20 september.

Herplant van dertien nieuwe bomen

Ons uitgangspunt is om dit najaar dertien nieuwe bomen als compensatie te planten in de zuid- en oostsingel van het sportcomplex.

Vragen

Mocht u vragen hebben, dan kunt u telefonisch contact opnemen met John Scheffers (020) 540 49 11.