Aanleiding

De gemeente Amstelveen heeft in juli een brief naar bewoners en ondernemers van Bovenkerk gestuurd over het verbeteren van de verkeersveiligheid in Bovenkerk. Het aanbrengen van een bussluis op de route Noorddammerlaan-Legmeerdijk ter hoogte van de St. Urbanuskerk voorkomt doorgaand verkeer. Deze verkeersmaatregel had in het gehouden draagvlakonderzoek de voorkeur bij bewoners en ondernemers. Op de brief zijn de nodige reacties gekomen. Suggesties, wijzigingen en aanvullingen zijn beoordeeld en verwerkt in een aangepast voorstel.

Inloopsessies

Vertegenwoordigers van de gemeente zullen op woensdag 7 oktober tussen 17:00 uur en 20:00 uur in het Noorddamcentrum in korte sessies een nadere toelichting geven op het proces en de inhoud van de verkeersmaatregelen.

Ontwerp verkeersbesluit

In het ontwerp verkeersbesluit wordt opgenomen:

  • Het aanbrengen van een bussluis in de route Legmeerdijk-Noorddammerlaan ter hoogte van de St. Urbanuskerk;
  • Uitbreiding van het eenrichtingsverkeer in de Vierlingsbeeklaan tussen de Pieter Langen-
  • dijklaan en de Legmeerdijk (rijrichting de wijk uit), met uitzondering van (brom-)fietsers;
  • Het opheffen van de bussluis in de Salamander.

Proces

Vanaf 12 oktober zal het ontwerp verkeersbesluit in het gemeentehuis ter inzage worden gelegd en kunt u gedurende zes weken uw zienswijze mondeling of bij voorkeur schriftelijk kenbaar maken. Het college van burgemeester en wethouders zal na afloop van de termijn van inzage onder afweging van de eventueel ingediende zienswijzen een definitief besluit nemen.

Planning

  • oktober 202 0               : ontwerp verkeersbesluit ter inzage en start zienswijzeprocedure;
  • december 2020           : definitief verkeersbesluit;
  • 1e kwartaal 2021         : start uitvoering;
  • 2e kwartaal 2021         : werkzaamheden gereed.

Verkeerstellingen

Voor de uitvoering van de werkzaamheden worden verkeerstellingen uitgevoerd. Drie en zes maanden na de uitvoering van de werkzaamheden worden er weer verkeerstellingen gehouden. Zes maanden na de nieuwe situatie zal een analyse plaatsvinden, waarbij we de impact van verkeersbewegingen in straten evalueren. Dit zou kunnen leiden tot aanvullende maatregelen.

Reserveren inloopsessie

U wordt van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij een inloopsessie. Vooraf reserveren is noodzakelijk. Wij vragen u in verband met de verwachte belangstelling maximaal met een persoon per huishouden/adres te komen. We houden uiteraard rekening met alle richtlijnen van het RIVM die van toepassing zijn. In de ruimte staan losse stoelen, iedereen dient te gaan zitten. U kunt u voor een inloopsessie aanmelden (1e, 2e of 3e voorkeur voor een blok) via het emailadres j.oudeman@amstelveen.nl U krijgt zo spoedig mogelijk een bevestiging van uw aanmelding. In verband met de privacy-wetgeving gebruiken wij uw e-mailadres alleen voor dit project.

Blok 1: 17:00 uur – 17:20 uur

Blok 2: 17:30 uur – 17:50 uur

Blok 3: 18:00 uur – 18:20 uur

Blok 4: 18:30 uur – 18:50 uur

Blok 5: 19:00 uur – 19:20 uur

Blok 6: 19:30 uur – 19:50 uur