De verbouwing van het Noorddamcentrum (NDC) start halverwege juli dit jaar.  In verband hiermee willen wij graag  voor de buren van het NDC een informatieavond houden op maandagavond 10 mei van 19.30 tot 20.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij een toelichting geven op de plannen. Ook is er uiteraard volop gelegenheid voor het bespreken van uw vragen en opmerkingen.

Door de Corona regels kunnen wij maximaal 30 mensen ontvangen in het NDC. Daarom verzoeken wij u als buren in overleg met elkaar af te stemmen wie van u fysiek aanwezig zal zijn bij deze bijeenkomst. Degenen die aanwezig zijn verzoeken wij zo mogelijk ook de vragen aan de orde te stellen van de bewoners die niet aanwezig kunnen zijn.  

U kunt zich voor de bijeenkomst op 10 mei aanmelden door een e-mail te sturen aan het secretariaat van het Bewonersplatform Bovenkerk, e-mailadres bpbovenkerk@gmail.com.

Wij, als bestuur van het Bewonersplatform Bovenkerk, vinden het jammer dat deze informatieavond op deze aangepaste manier moet plaatsvinden. Wij vertrouwen er niettemin op met deze oplossing op een goede manier met u te kunnen overleggen.

Namens het bestuur van het Bewonersplatform Bovenkerk,

Rob van den Helder
voorzitter