Historie

Sociale activiteiten kennen in Bovenkerk al een lange historie. Op 23 juni 1961 heeft de RK parochie Bovenkerk het ‘patronaatsgebouw’ overgedragen aan de gemeente, samen met andere bouwterreinen (en Sint Joseph- en Mariaschool) in ‘het belang van de volkshuisvesting’. Het gebouw bleef in gebruik bij de parochie voor een huur van ƒ 1,00 per jaar. Op 21 mei 1979 is de Stichting Verenigingsgebouw Bovenkerk opgericht voor de exploitatie van het verenigingsgebouw, zoals het toen heette. Die akte was een vervolg op een al langer bestaande groep die het gebouw beheerde.

Bron: beeldbank Gemeente Amstelveen. Ansichtkaart uit 1909. Noorddammerlaan St. Aloysiusschool, later Patronaatsgebouw, daarna Noorddamcentrum. In 1905 was de school nog de Openbare of Gemeentelijke Lagere School Bovenkerk.

In 1982 brandde het Noorddamcentrum af en in 1984 heeft de gemeente het huidige Noorddamcentrum laten bouwen en nog steeds voor ƒ 1,00 per jaar verhuurd aan de Stichting Verenigingsgebouw Bovenkerk. Op 6 oktober 1983 veranderde de naam van die stichting in Stichting Noorddamcentrum. Eind jaren ’90  is dat een marktconforme huur geworden van ƒ 8300,00 per jaar vanwege concurrentievervalsing voor de plaatselijke horeca, met daarbij een gemeentelijke subsidie. Op 2 september 2015 is de statutaire naam van de stichting veranderd in Stichting Bovenkerk.

Bron: beeldbank Gemeente Amstelveen. Foto uit 1978. Noorddamcentrum op de hoek van de Noorddammerlaan en de Noorddammerweg. Op de voorgrond de Noorddammerweg. Afgebrand op 31-01-1982. Rechts de Sint Urbanus en een stadsbus van Centraal Nederland.

Het Bewonersplatform Bovenkerk is opgericht op 29 november 1993 op initiatief van de stichting Opbouwwerk Amstelveen in het kader van het buurtbeheer van de gemeente. Het  Dagelijks Bestuur bestond uit Piet Heemskerk (voorzitter), Johan van Rijt (secretaris), Ria Tates (penningmeester), Rie Gevers en Andries Jager (plv. voorzitter). Onderdeel van het buurtbeheer in die tijd was een buurtconciërge. De laatste was Ron den Held, die tot het begin van deze eeuw actief was.

Tot het buurtbeheer behoorde ook een buurtkrant waartoe door de stichting Opbouwwerk Amstelveen het initiatief werd genomen in 1994. Die stichting is de uitgave blijven verzorgen tot en met 2013, waarna het Bewonersplatform Bovenkerk de samenstelling en de uitgave van de Nota Bene Bovenkerk voor zijn rekening heeft genomen.