Het zal niemand zijn ontgaan dat de renovatie van fietspad het Zwarte pad (Kazernepad) bijna is afgerond. De duurzaamheidscommissie vroeg aan de Gemeente Amstelveen hoe duurzaam de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

We ontvingen de volgende informatie:

–       De onderlaag van het asfalt van het fietspad bestaat uit 70% hergebruikt asfalt

–       De deklaag van de Zetterij (fietspadkruising en herstelvak) bestaat voor 30% uit hergebruikt asfalt. De deklaag van het fietspad is een fijner mengsel, dat (nog) niet geschikt is om te maken met hergebruikt asfalt.

–       De asfaltset, walsen en de asfaltauto’s draaien/rijden op 30% HVO. Dit is een mengsel van “gewone” diesel en 30% niet-fossiele brandstof (Hydrotreated Vegetable Oil; denk aan hergebruikt frituurvet) 

–       BAM, het bedrijf dat de werkzaamheden heeft uitgevoerd, heeft een 100% elektrische wals, maar het is niet helemaal zeker of deze ook voor deze klus in Bovenkerk is gebruikt.

Al met al is er dus wel degelijk rekening gehouden met duurzaamheid bij deze werkzaamheden. We hopen dat er een nieuwe boom wordt geplant bij de splitsing van het pad (de boom die er stond is gekapt) en dat het langs het fietspad weer net zo mooi groen wordt als voorheen. En hopelijk weten de dieren die langs het pad en in de (verplaatste) sloot leven, hun plek ook weer te vinden.