Een smid was heel belangrijk in die tijd. Het was een zwaar beroep. Door ijzer in vuur te verhitten, kon je het bewerken. Veel boeren lieten hun landbouwwerktuigen bij Schouten repareren. Buiten werden de paarden door smid Kees van nieuwe hoeven voorzien. ‘s Morgens vroeg liep je kans dat de smederij nog gesloten was. Kees werkte graag tot laat in de avond. In 1992 is de smederij gesloten en het pand gesloopt.

< vorigevolgende >