Vermeldenswaardig is de winkel van Hein Kroom. In de volksmond werd hij al snel “Malle Pietje” genoemd. Zijn vervallen pand stond aan de Bovenkerkerweg. Het was een winkel van Sinkel, een allegaartje van schroeven, spijkers, ke ngen, lampen en andere snuisterijen. “Hebben we niet” kwam in zijn vocabulaire niet voor. Hein kon alles vinden, zelfs onder de toonbank of in zijn schuur. Aan de gevel hing een verveloos bord “Souvenirs”. Toeristen behoorden ook tot zijn klantenkring. Hij sprak ze op zijn eigen wijze toe, in Bovenkerks-Engels. Nadat Malle Pietje stopte met zijn bedrijf is het pand gesloopt. Hij was een van de markantste winkeliers van het dorp.  

< vorigevolgende >