Op 3 juli. vond er aan de Ringslang in Bovenkerk een bijzondere herdenkingsbijeenkomst plaats in verband met het overlijden van Ger Tates eerder dit jaar. De bijeenkomst was georganiseerd door Monique Plug, de buurvrouw van Ger, die vooral in de laatste maanden tijdens zijn ziekte zijn grote steun en toeverlaat is geweest.

In aanwezigheid van een aantal dierbaren van Ger is onder het genot van een hapje en een drankje – zoals Ger dat gewild zou hebben – stilgestaan bij de vele verdiensten die Ger voor Bovenkerk heeft gehad en in het bijzonder voor de jeu de boules baan aan de Ringslang. Ger was een begenadigd musicus die op vele feesten en partijen voor het entertainment heeft gezorgd. Hij stond voor iedereen klaar die zijn hulp nodig had.

In haar indrukwekkende toespraak stond buurvrouw Monique Plug vooral stil bij de inzet van Ger voor de instandhouding van de jeu de boulesbaan schuin tegenover zijn woning. Maar liefst 15 jaar heeft hij zich ingezet om deze baan te verzorgen. Het was zijn kindje geworden. Hij heeft vele wedstrijden georganiseerd, waarbij hij ook voor het en drinken en de prijzen zorgde. Hij was een man met een hart van goud. Hij heeft veel inwoners van Bovenkerk en omgeving het jeu de boulesspel geleerd en de liefde voor dit spel bijgebracht. Uit dank voor zijn inzet gedurende al die jaren is de jeu de boulesbaan aan de Ringslag op initiatief van buurvrouw Monique omgedoopt tot ‘Ger Tates jeu de boule baan’. De broer van Ger heeft de hierbij behorende plaquette vastgeschroefd.

Naast de jeu de boulesbaan heeft Ger Tates zich ook jarenlang ingezet voor het VOKA-gebouw aan de Vierlingsbeeklaan. Eerst samen met zijn in 2015 overleden vrouw Ria, die vanaf de tachtiger jaren secretaris/penningmeester was. Zij samen vormden de oren en ogen van het VOKA-gebouw. Zij woonden tot 15 jaar terug vlakbij het clubgebouw en hielden er een scherp toezicht op. Zij hebben de verhuur geregeld en het gebouw ook in moeilijke tijden overeind gehouden. Vanaf 2001 tot 2018 heeft Ger zich enorm ingezet voor het technische beheer van het clubgebouw. Hij heeft de renovatie van het gebouw begeleid en ervoor gezorgd dat het gebouw er nu goed onderhouden bij staat. Na het overlijden van zijn vrouw in 2015 heeft haar taken als secretaris/penningmeester erbij genomen.  Met het overlijden van Ger Tates hebben we een bijzondere Bovenkerker verloren.