De gemeente heeft per direct opdracht gegeven om paaltjes te plaatsen op het trottoir naast de bussluis in Bovenkerk om te voorkomen dat automobilisten via het fietspad langs de bussluis rijden. Verder gaat handhaving verscherpt toezicht houden bij de bussluis. Bij overtredingen wordt niet meer eerst gewaarschuwd, maar direct een bekeuring uitgeschreven. Deze maatregelen gaan per direct in.

Uit beelden die 1Amstelveen maandag online plaatste, blijkt dat automobilisten regelmatig proberen om de bussluis tussen de Legmeerdijk en Noorddammerlaan te passeren. Naast dat dit verboden is, zorgt dit voor onveilige verkeerssituaties. “Dat automobilisten gebruikmaken van het fietspad en het trottoir is gevaarlijk en onwenselijk en daarom ondernemen we direct actie”, zegt wethouder Herbert Raat (verkeer, vervoer en handhaving). “Met het plaatsen van paaltjes voorkomen we dat automobilisten de sluiproute langs de bussluis nemen. Dat auto’s over de bussluis heen rijden, is met verkeerstechnische maatregelen niet te voorkomen. Ons team handhaving gaat verscherpt toezicht houden, totdat we hier onze plannen voor een verkeersluw verblijfsplein kunnen realiseren.” Hier liggen al plannen voor klaar en de gemeenteraad heeft € 500.000 vrijgemaakt in de Perspectiefnota. “We kunnen echter pas beginnen als de gerechtelijke procedure tegen de bussluis is afgerond. Daarom gaan we onderzoeken of het in de tussentijd mogelijk is om camera’s met kentekenherkenning bij de bussluis te plaatsen, zoals in de gemeenten Breda en Heerlen al gebeurt. Automobilisten die hier door de bussluis rijden, ontvangen direct een bekeuring.”

Op de beelden is ook te zien dat het plein voor de Urbanuskerk wordt gebruikt om langs de bussluis te rijden. Dit is privéterrein. De gemeente gaat in gesprek met het kerkbestuur om te kijken of we tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen.

Beroepsprocedure

Enkele bewoners hebben beroep ingesteld tegen het nieuwe verkeersbesluit van 31 januari 2023 over de bussluis. De zitting was in eerste instantie eind september 2023 gepland, maar is door de rechtbank uitgesteld. Een nieuwe zittingsdatum is nog niet bekendgemaakt.

Verblijfsplein

De belangrijkste reden voor het verkeersluw maken van Bovenkerk is het verkeersveilig maken van de gehele wijk. Hiernaast zou het college graag aan de slag gaan met de realisatie van een verkeersluw verblijfsplein tussen de St. Urbanuskerk en café-restaurant Silversant. Tijdens de participatie heeft een meerderheid van de inwoners gekozen voor de bussluis op de huidige locatie in combinatie met de aanleg van een gezellig verblijfsplein.