15 december 2021 hebben 17 leerlingen van klas 4 van het KKC Technasium hun onderzoeksrapporten aan de duurzaamheidscommissie gepresenteerd. Bij de online presentaties waren ook wethouder Floor Gordon (met o.a. duurzaamheid en milieu in haar portefeuille), klimaatburgemeester Jacqueline Quarles van Ufford en expertbegeleidster Saskia van der Zee (specialist op het gebied van luchtkwaliteit en gezondheid bij GGD) aanwezig.

De leerlingen waren verdeeld over vijf groepen. Twee groepen hebben de waterkwaliteit van de Poel onderzocht, twee groepen gingen op zoek naar oplossingen voor het grondgeluid van Schiphol en één groep heeft de luchtkwaliteit in Bovenkerk onder de loep genomen.

Luchtverontreiniging

Luchtverontreiniging behoort samen met roken, overgewicht en te weinig lichaamsbeweging tot de belangrijkste risicofactoren voor een vermindering van je gezondheid (voornamelijk luchtweg- en longklachten, maar ook hart- en vaatziekten en kanker).

Fijnstofdeeltjes die in de lucht terecht komen, adem je in. Hoe kleiner deze deeltjes, hoe dieper ze in je longen terechtkomen. Ultrafijnstof kan overal in je lichaam terecht komen. Dit is gevaarlijk als het blijft vastzitten in je bloedvaten. Hierdoor kan een bloedvat vernauwen. Dit kan grote gevolgen hebben, zoals een hartinfarct. (Bron RIVM [RIVMnl], 2020)

De meest belangrijke maatregelen die je zelf kan nemen om fijnstofuitstoot te verminderen zijn volgens de leerlingen:

  • Minder autorijden (ga fietsen!) of elektrisch rijden
  • Minder houtstook
  • Een warme trui dragen in plaats van de kachel stoken
  • Meer treinverkeer en minder vliegen
  • Minder veehouderij in grote kwantiteit
  • Minder fossiele brandstoffen gebruiken
  • Groener leven thuis

Moet je toch autorijden? Dan hebben de leerlingen nog de volgende tips: Door optimale bandenspanning, correcte wieluitlijning, goede vering en hoge kwaliteit van de banden kan de concentratie van fijnstof met 3,5% verminderen. Remslijtage stoot ongeveer 2% van alle fijnstof uit, dit kan verbeteren door meer op de motor te remmen. Daarnaast kan een zuinige rijstijl ook de fijnstofuitstoot verminderen. Rij met een constante snelheid en schakel zo vroeg mogelijk naar een hogere versnelling.

Waterkwaliteit van de Poel

Twee groepen leerlingen onderzochten de waterkwaliteit van de Poel. Hieruit bleek dat het water zeer troebel is en dat de pH-waarde te laag is voor een gezonde leefomgeving voor de vissen en waterplanten.

Aanbeveling van de ene groep is Ozon toe te voegen aan het water. Bacteriën kunnen dit opnemen en omzetten in CO2. Daarna nemen waterplanten de CO2 op en zetten het om in zuurstof. Hierdoor zullen waterplanten en andere waterorganismen beter kunnen leven en voortplanten.

De andere groep geeft aan dat de Amstelveense Poel al lange tijd zeer vervuild is. Zo erg zelfs dat er is geadviseerd er niet meer in te zwemmen. De gemeente Amstelveen wil graag een gezonde Poel met veel biodiversiteit.

De Poel is ook de aanstroom voor een groot deel van de slootjes in Bovenkerk, waar het water ook erg vervuild is. Door dit probleem bij de bron aan te pakken, denken deze leerlingen op de snelste manier het water in heel Bovenkerk te kunnen verbeteren. Zij hebben eerst onderzoek gedaan naar algemene parameters als: temperatuur, diepte, doorzichtigheid en de hoeveelheid schadelijke bacteriën. Daarna hebben zij zich verdiept in het fosfaatgehalte in het water. Fosfaat is voeding van de algen, die er in de Amstelveense Poel in overvloed zijn. Door dit gehalte onder 0,1 mg/L te krijgen zou de hoeveelheid algen afnemen.

Om dit te realiseren zou er volgens de leerlingen ijzerchloride aan het water moeten worden toegevoegd. Ook is het belangrijk dat de boeren minder kunstmest gebruiken en dat fosfaat wordt teruggewonnen voordat het in het water terechtkomt.

Grondgeluid Schiphol

Twee groepen beten zich vast in de uitdaging om het grondgeluid van Schiphol te verminderen. Uit internationaal onderzoek blijkt dat geluidshinder de oorzaak kan zijn voor een hogere bloeddruk en dat een lawaaierige omgeving het risico op dementie doet stijgen. Die hogere bloeddruk kán leiden tot hart- en vaatziekten. Of je de geluidsoverlast ervaart of juist niet opmerkt, maakt niet uit. De bloeddruk verhoogt in beide situaties. Vliegtuiggeluid kan ook zorgen voor een negatief effect op leerprestaties. Kinderen die rondom een vliegveld wonen, scoren lager op: begrijpend lezen, aandacht houden, het lange termijn geheugen en het probleemoplossend vermogen. (RIVM, 2018)

Eén Technasium-groep kreeg bij het geluidsoverlastonderzoek hulp van expertbegeleider Martijn Lugten. Hij is werkzaam aan de TU Delft en het AMS Institutie (Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions) en afgestudeerd aan de University of Cambridge in Engeland.

Daarnaast heeft deze groep contact gehad met Marcel Mazereeuw en Anke Pronk van de KLM (Director Hub-Network Analysis en Director Mainport Strategy).

De experts geven aan dat Bovenkerk last heeft van 2 soorten grondgeluid:

  • Het grondgeluid komt voor een groot deel van de hangars aan de zuidoostkant van Schiphol. Hier worden de kleinere recreatievliegtuigen gestart, maar ook de enorme motoren van de passagiersvliegtuigen worden hier gemaakt, verbeterd, getest en gestart. Sommige van die hangars hebben geluidsschermen om het geluid tegen te gaan, maar toch komt daar nog steeds veel geluidsoverlast vandaan.
  • De tweede grote factor van het grondgeluid is de kaagbaan. Sinds 2004 wordt deze baan veel meer in gebruik en door de continu opstijgende vliegtuigen is er meer grondgeluidoverlast. Als gevolg van het stijgende aantal vliegbewegingen ondervindt Bovenkerk de laatste 15-20 jaar meer overlast van het vliegtuiggeluid en dus ook van het grondgeluid.

Er zijn al bestaande oplossingen die het geluid en grondgeluid verminderen, namelijk geluidsribbels. De leerlingen adviseren deze te laten aanleggen, bijvoorbeeld bij het Schinkelbos. Zelf hebben ze geluidshekken bedacht. Die werken ongeveer hetzelfde, alleen zijn deze hekken specifiek voor grondgeluid.

De andere groep is er door onderzoek en experimenten achter gekomen dat grondgeluid een serieus probleem is waar al veel aan gewerkt wordt. Zij adviseren om huizen te isoleren met geluidsisolerende/absorberende stoffen zoals schuimen en wol. Huidige ideeën zoals grondruggen zouden gebruikt kunnen worden voor de situatie van Bovenkerk. Ook waterpartijen en hobbels/heuvels zorgen voor geluidsabsorptie/terugkaatsing.

Opvallend is dat geen van de groepen krimp van de luchtvaart heeft onderzocht.