Een gezonde leefomgeving voor alle Amstelveners

Een leefomgeving die gezond, veilig en uitnodigend is voor inwoners om te bewegen en te ontmoeten, draagt niet alleen bij aan een prettige woonomgeving, maar ook aan de gezondheid van inwoners. De Amstelveense visie op een gezonde leefomgeving is klaar en het college van B en W biedt deze aan de gemeenteraad aan. Gezondheid is hierin een belangrijke overweging bij de inrichting van de stad. De visie is onderdeel voor de omgevingsvisie die de lange termijn ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving gaat vastleggen.

Gezond en prettig leven

Volgens wethouder Floor Gordon (gezonde leefomgeving) wil Amstelveen een prettige en gezonde stad zijn. Om toekomstbestendige en gezonde keuzes te maken voor de stad, is de visie gezonde leefomgeving Amstelveen opgesteld. “Bij het opstellen ervan is met bewoners en instellingen nagedacht over wat bijdraagt aan de gezondheid van inwoners.” Naast het beschermen tegen omgevingsfactoren zoals luchtvervuiling, wateroverlast en hitte, gaat de gemeente zich inzetten om inwoners via de inrichting van de stad te stimuleren om te bewegen en anderen te ontmoeten, omdat ook dit bijdraagt aan een gezonde levensstijl.

Bewegen en ontmoeten

Floor Gordon: “We willen gezondheidsverschillen tussen wijken en specifieke doelgroepen verkleinen. Daarnaast is ons lange termijnperspectief dat de inrichting van de openbare ruimte aansluit op de behoeften van bijvoorbeeld opgroeiende kinderen en ouderen, en informele ontmoetingen tussen buurtbewoners bevordert. Groenvoorzieningen spelen hierbij een belangrijke rol. Deze gezonde, groene leefomgeving moet daarnaast voor iedereen toegankelijk zijn.”

Inrichting stad

De gemeente gaat bij het ontwikkelen van nieuwe gebieden nog uitdrukkelijker rekening houden met gezondheidsaspecten, waaronder voldoende groen, fiets- en wandelpaden en bankjes en sporttoestellen. Ook in bestaande gebieden of gebieden die opnieuw worden ingericht, houdt de gemeente rekening met de specifieke behoeften van de lokale bewoners om gezond leven te stimuleren. De visie biedt aanknopingspunten en inspiratie hiervoor.

Meer informatie

De resultaten van de enquête onder inwoners over het thema gezonde leefomgeving zijn beschikbaar op https://denkmee.amstelveen.nl. De visie is te raadplegen via https://amstelveen.bestuurlijkeinformatie.nl/

Namens de Gemeente Amstelveen
Foto: ©FotografieCharlotteBogaert