De bussluis komt ter hoogte van de Urbanuskerk in Bovenkerk (Eddie de Blieck)

AMSTELVEEN CDA Amstelveen en Burgerbelangen Amstelveen (BBA) zijn geen tegenstanders van een bussluis bij de Urbanuskerk. ‘Door deze verkeerskundige knip neemt het doorgaande autoverkeer op de Noorddammerlaan en de Legmeerdijk sterk af. Maar deze maatregel mag niet leiden tot meer sluipverkeer in andere delen van de wijk.’

De bussluis zal er voor zorgen dat automobilisten een sluiproute kiezen via de Noorddammerweg en de Vierlingsbeeklaan, denken de partijen. ‘In een rapport van Royal Haskoning DHV is uitgerekend dat het aantal voertuigen per etmaal zal toenemen van 900 naar circa 2.700: een verdrievoudiging. Dat is een ander beeld dan eerder aan de bewoners is geschetst.’ Bewoners hebben daarom bezwaar gemaakt en wethouder Rob Ellermeijer verzocht om opnieuw in gesprek te gaan, melden BBA en CDA.
BBA en CDA waarderen het dat de wethouder heeft laten weten opnieuw met bewoners te willen praten over het sluipverkeer door de nauwe straten van Bovenkerk. “Maar de gesprekken moeten wel binnenkort gepland worden en leiden tot concrete toezeggingen en niet beperkt blijven tot vage beloftes”, aldus Pier Rienks, fractievoorzitter van het CDA en Pieter Monkelbaan burgerlid van de Raad voor BBA.

SLUIPVERKEER Het CDA en BBA vinden dat er alles aan gedaan moet worden om ook het resterende sluipverkeer uit Bovenkerk te weren. Dat kan volgens beide partijen bereikt worden met een combinatie van maatregelen zoals de doorgaande route via de Handweg-Bovenkerkerweg – Beneluxbaan aantrekkelijker maken en tegelijkertijd de route door Bovenkerk nog onaantrekkelijker.

VERKEERSLICHTEN De doorgaande route via Bovenkerkerweg en Beneluxbaan kan bijvoorbeeld aantrekkelijker worden gemaakt door de verkeerslichten beter af te stellen. Als de verkeerslichten richting Bovenkerk zo afgesteld worden dat ze langer op rood staan, wordt het een stuk onaantrekkelijker om de route door Bovenkerk te nemen, aldus de partijen. Verder moet de gemeente werken aan een ‘slim verkeersbesluit’, zodat automobilisten niet meer via de navigatie van Google of TomTom door Bovenkerk worden geleid.

VOORLICHTING Rienks en Monkelbaan denken dat het in de eerste weken na invoering van de verkeerswijzigingen wennen zal zijn voor automobilisten. Daarom zullen politie en boa’s het verkeer in die weken moeten reguleren en twijfelende verkeersdeelnemers de weg wijzen, vinden ze. ‘Bovendien kan de route door Bovenkerk verder worden ontmoedigd door het plaatsen van borden (‘Alleen bestemmingsverkeer’), aangevuld met een gerichte voorlichtingscampagne in de media en door het verspreiden van folders aan automobilisten.’

NOORDDAMMERWEG EN VIERLINGSBEEKLAAN Daarnaast zijn er verkeersbelemmerende maatregelen noodzakelijk in de Vierlingsbeeklaan en Noorddammerweg, vinden CDA en BBA. ‘De Noorddammerweg is weliswaar een 30-kilometergebied, maar de weg is nog niet als zodanig ingericht. Bovendien valt het ’30-km-bord’ amper op. Voor de Vierlingsbeeklaan geldt eenrichtingsverkeer, maar dit wordt nu al enige tientallen keren per dag genegeerd. In overleg met de bewoners dient gekeken te worden naar de best passende maatregelen om veiligheid te borgen en extra verkeer tegen te gaan.’

Bron: Amstelveens Nieuwsblad