Bovenkerk is door de jaren heen aan het veranderen. Door de grootschalige nieuwbouw na het jaar 2.000 heeft in 2.022 ongeveer 34% van Bovenkerk een andere nationaliteit. De helft daarvan komt uit West-Europese landen en de andere helft uit de andere delen van de wereld.

Wat weten we van elkaars cultuur af? Gaat dat verder dan een toevallige vakantie? Het leek ons leuk om een initiatief te ontwikkelen om nader kennis met elkaar te maken. Dat willen we doen door recepten met elkaar te delen én ook gezamenlijk te nuttigen.

Kennis maken met diverse nationaliteiten en culturen

Het kan zijn dat je van een goede bekende het receptenboek krijgt aangeboden. Er zijn twee receptenboeken in omloop en de actie loopt tot de zomer van 2025. Als je één van de boeken in handen krijgt, is het de bedoeling dat je binnen twee weken een recept passend bij jou nationaliteit uitkiest en dit in het Bovenkerks Receptenboek uitwerkt. Het kan zijn dat er ingrediënten worden gebruikt die in Nederland moeilijk verkrijgbaar zijn. Probeer die in het recept te vervangen voor goed verkrijgbare producten in Nederland.

Bovenkerks foodfesitval

In 2024 presenteren we het Bovenkerks Receptenboek op het eerste Bovenkerkse Foodfestival. In 2025 hebben we voldoende recepten om het Bovenkerks receptenboek voor alle bewoners van de wijk te publiceren. Bovendien gaan we in het Noorddamcentrum met een aantal recepten aan de slag. We gaan er dan een feestelijk dag van maken. Hoe dat er allemaal precies uitziet is nog niet bekend. Aan die ideeën wordt gewerkt.

Meer weten?

Voor vragen of informatie kun je contact opnemen met Edwin Barentsen, e-mail: receptenboek@bovenkerk.me.