Bewonersplatform Bovenkerk heeft zich aangesloten bij de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV). Deze stichting is op 1 april 2020 opgericht door drie bewonersorganisaties uit Aalsmeer. Ons Bewonersplatform is één van de 40 organisaties, politieke partijen etc. die RBV steunen.

Leefbaarheid onder vliegroutes

De stichting pleit voor leefbaarheid onder de vliegroutes. Omdat het ontbreekt aan wettelijke kaders waarop plaatselijk kan worden gehandhaafd, bestaan er geen grenzen aan de inbreuk die de luchtvaart op onze gezondheid en ons woongenot pleegt.

In de stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) zijn de krachten gebundeld om te kunnen optreden tegen de Nederlandse staat. Advocatenkantoor Prakken d’Oliveira, gespecialiseerd in mensenrechten, staat RBV terzijde.

Vliegtuighinder is (gemeente-)grensoverschrijdend

Vliegtuighinder wordt niet alleen ervaren bij de directe buren van Schiphol en van de regionale luchthavens, maar in een enorm gebied eromheen.

De uitwerking van de missie van RBV is gebaseerd op solidariteit. RBV maakt nadrukkelijk geen onderscheid naar start-/landingsbanen, tussen meer of minder geluidgehinderden en/of tussen meer of minder slaapverstoorder.

RBV steunen?

Wil je meer weten over RBV en/of deze stichting steunen? Ga dan naar https://www.beschermingtegenvliegtuighinder.nl/