AMSTELVEEN De AVA-raadsfractie pleit voor de bouw van tijdelijke woningen op het terrein Kalkbranderij/Bovenkerkerhoek aan de Startbaan, nabij het gesloten politiebureau Amstelveen-Zuid.


In een commissievergadering afgelopen week herinnerde AVA-burgerraadslid Gonnie van Rietschoten aan een motie die haar fractie in februari indiende met een pleidooi voor tijdelijke woningen, zoals ‘tiny houses’, in het algemeen, geschikt voor bijvoorbeeld jongeren, maar ook ouderen. In de locatie Kalkbranderij/Bovenkerkerhoek ziet zij nu een ‘uitgelezen kans’ om die motie uit te voeren. Het college noemt dit terrein in het Ruimtelijk Ontwikkel Perspectief (ROP) 2020 waarin staat aangegeven waar er in Amstelveen nog ruimte is om te bouwen, een ‘reservelocatie voor de lange termijn’. “Maar die je zou het terrein heel goed voor tijdelijke huizen kunnen benutten,” aldus Van Rietschoten. AVA komt waarschijnlijk in de raadsvergadering van 11 november met een motie hierover.


DE HOOGTE IN Burgerraadslid Dick Aanen (CDA) zag in het terrein een plek om juist wel snel met iets definitiefs aan de slag te gaan: “Als er één plek is waar je veel woningen kunt bouwen en ook nog eens zo’n acht lagen de hoogte in kunt, dan is het dáár.”
Wethouder Floor Gordon verklaarde dat er inmiddels naar tijdelijke woningen wordt gekeken: “Omdat we nu al ontzettend veel projecten in de stad hebben, kunnen we het als gemeente simpelweg niet aan om daarvoor nu iets permanents in gang te zetten,” zei ze. “Het is echter zonde om zo’n terrein jarenlang braak te laten liggen. We zoeken naar een vorm van gestapelde ‘tiny houses’, want anders is het een inefficiënte woonvorm waarvoor je veel grond nodig hebt voor een klein aantal woningen.”


BOVENKERKERPOLDER Aanen ging ook in op de ‘heilig’ verklaarde Bovenkerkerpolder: “Het CDA vindt woningbouw daar ook op zich niet wenselijk, maar we zijn niet blind voor gezinnen op zoek naar grondgebonden woningen, liefst ook betaalbaar. Het CDA is er nog niet uit of je er moet bouwen, maar we zijn bereid het debat aan te gaan met iedereen die hierover een eigenwijze mening heeft.”
Lennart de Looze (GroenLinks) constateerde dat groei op zich niet het doel is, maar dat sommige keuzes die in het raadhuis worden gemaakt, wel leiden tot groei, zoals vestiging van internationale bedrijven. “Focussen op economische groei en tegelijk de groei van de stad ontmoedigen, dat gaat lastig. Als groei geen doel is, dan moet dat ook op andere beleidsterreinen dan ruimtelijke ordening doorklinken.” Volgens Gordon zet Amstelveen niet meer in op het aantrekken van internationale bedrijven: “We willen wel ruimte bieden aan lokale en regionale werkgelegenheid. Zo is bedrijventerrein Amstelveen-Zuid vooral bedoeld voor succesvolle lokale ondernemers. Ook vinden we het belangrijk dat de werkgelegenheid gelijk opgaat met aantal inwoners. Dat zorgt voor een betere balans in de stromen van mensen die in en uit de stad reizen voor hun werk.”


René de Leeuw

Bron: Amstelveens Nieuwsblad