Let op: andere locatie! Het Alzheimer Café Amstelveen is op 24 maart a.s. in Wijkcentrum De Bolder, Groenhof 140, 1186 EX Amstelveen, aanvang 19.30, inloop vanaf 19 uur. In De Bolder gelden geen coronamaatregelen.

Gespreksleider Jos Heeremans zal met Kees Blankman, hoogleraar aan het Vumc, spreken over de wet Zorg en Dwang.

Op 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) ingegaan. De wet gaat over onvrijwillige zorg bij mensen met dementie en zorgt voor betere bescherming van mensen met dementie. Wanneer dementie erger wordt, kan je naaste minder goed beslissen welke zorg hij of zij nodig heeft. Maar juist als de dementie voortschrijdt is er meer zorg nodig. Als je naaste zich verzet tegen deze zorg, noem je dat ‘onvrijwillige zorg’. Onvrijwillige zorg kan over alles gaan, van het geven van eten en medicijnen tot opname in een verpleeghuis. Deze onvrijwillige zorg wordt pas gegeven als het echt niet anders meer kan. Toch kan het best lastig zijn om te bepalen of iets onvrijwillige zorg is en wat je dan mag doen.

Kees Blankman zal uitleg geven over de uitvoering van de Wzd en over wat wel en niet mag en kan. Uiteraard is er ruimte om uw vragen te stellen en ervaringen te delen.