Vooraf gaand aan de opening van de het vernieuwde Noorddamcentrum was er een speciale bestuursvergadering van de stichting Bovenkerk. Door de pandemie en de verbouwing van het Noorddamcentrum werd er nu pas officieel afscheid genomen. Hier de speech van voorzitter Rob van den Helder richting de diverse oud bestruursleden.

Gerard Miltenburg
Bedankt voor jou bijdrage aan het BWP in de afgelopen jaren. Ik heb je leren kennen als een zeer gedreven Secretaris, de bestuursverslagen waren altijd precies en duidelijk en ook na de vergadering snel bij het bestuur. Jou extra inzet als vertegenwoordiging vanuit BWP in de extra vergaderingen van de gemeente over allerlei sociale onderwerpen werden door ons zeer gewaardeerd. Ook jou persoonlijke inzet om bewoners die in de problemen waren gekomen bij te staan heb ik als bijzonder ervaren.

Ook had jij altijd prima ideeën voor de bewonersplatform avonden zodat die avonden veel dynamiek gingen krijgen. Het bestuur van Stichting Bovenkerk wil jou bedanken voor al die jaren die je aan BWP hebt gegeven en wij zijn ook nog steeds erg blij dat je nog steeds erg betrokken bent door jou inzet in de bestaande activiteiten zoals KBO, VOKA en samen eten. 

Gerard Nelis
Was de enthousiaste bridge club voorzitter die toen het nodig was klaar stond om stichting Bovenkerk te helpen, na het uitvallen van Johan van Rijt ben jij komen helpen…daar zijn wij jou heel dankbaar voor….ook je prima gesprekken  met Hans over zaken die nog beter konden heeft het voor andere verenigingen ook weer beter gemaakt in hun gebruik van het NDC.

Gerard, ook wij zijn blij dat je als gebruiker met de bridge club van het NDC betrokken blijft bij het NDC en nogmaals super bedankt.

Roelie Wierenga
Het bestuur wil jou van harte bedanken voor jou persoonlijk bijdrage aan stichting Bovenkerk, jij zat al in het bestuur toen ik onverwachts kwam helpen. De keren dat we vergaderden was jou bijdrage altijd positief en wij zijn blij dat jij zoveel jaren de formele bestuursrol hebt willen vervullen. Door jou persoonlijke inzet is ook de koffieochtend nog steeds gaande en zijn wij blij dat je betrokken blijft bij Bovenkerkse activiteiten. Nogmaals dank en daarom deze mooie bos bloemen voor jou.

Tjakke Schuringa
Als eerste wil ik benoemen dat jij mij persoonlijk heel goed heb geholpen toen ik de voorzitters hamer overnam, met veel geduld heb jij mij de historie van vele zaken verteld waarom zaken zo waren opgezet of waren gelopen. Dit heeft mij in het begin heel goed geholpen. Ook was jou kennis van zaken in onze gezamenlijke gesprekken bij de gemeente over organisatie , financiën etc…van groot belang. Vaak wist jij de details beter dan de ambtenaren en dat heeft ons vaak enorm goed geholpen.

Het bijhouden van de financiële administratie deed je heel precies en accuraat en de verantwoording en rapportages van de subsidies waren gesneden koek voor jou. Uiteraard mogen wij niet vergeten te melden dat jij “ Mister Notabene “ bent, ieder kwartaal weer de redactie  aanjagen om kwartaal na kwartaal een leuk wijkblad uit te geven dat hebt je fantastisch gedaan voor de Bovenkerkse gemeenschap.

Je wilde niet afscheid nemen in Silversant , nee zei jij dat doe ik wel als het NDC weer open is…..nou Tjakke dat is vandaag….en ik ben blij dat we jou  op deze bijzondere dag mogen bedanken voor de vele jaren van bijdrage aan de gemeenschap van Bovenkerk …

Tjakke bedankt…..

Hugo van der Kooij
Gerard Miltenburg
Gerard Nelis
Roelie Wierenga-Kamphuis
Tjakke Schuringa