Participe verspreidt eens in de twee weken een activiteitenladder van alle wijken. Doel is om eenmalige activiteiten op wijkniveau over heel amstelveen te promoten. Nu voor het eerst nemen het bewonersplatform Bovenkerk samen met het Noorddamcentrum ook deel aan deze ladder. De activiteiten worden gepubliceerd op internet en verspreid als PDF over abonnees via e-mail.