Gepubliceerd door SchipholWatch op 6 november 202224
Foto: Holger Detje via Pixabay

Diep weggestopt in een donker hoekje van het internet, houdt het luchtvaartminnende ministerie van I&W op dit moment een zogenaamde internetconsultatie. Doel: meer overlast door Schiphol toe te staan tijdens onderhoud aan de landingsbanen.

Een internetconsultatie is eigenlijk niets anders dan de vroegere bezwaarprocedure. Zo’n stap maakt onderdeel uit van het democratische proces in ons land en moet verplicht worden doorlopen voordat de minister een ingrijpend besluit neemt. I&W geeft liefst zo weinig mogelijk ruchtbaarheid aan de extra herrie van Schiphol.

Omwonenden van Schiphol die geïnteresseerd zijn in het reilen en zeilen van het vliegveld, ontvangen vrijwel wekelijks mail van I&W waarin prachtige volzinnen over bij voorbeeld de zegeningen van de luchtruimherziening of de voordelen van de luchtvaartnota. Maar over deze consultatie – die voor honderdduizenden bewoners nog meer herrie gaat opleveren – geen woord vanuit I&W.

Wie zwijgt, krijgt herrie

Daarom een oproep van onze zijde: maak bezwaar tegen de verruimde regeling voor Schiphol. Dat kan tot uiterlijk 1 december, dus nog maar drie weken. Wie nu zwijgt, krijgt automatisch meer herrie.

De documenten die het ministerie publiceert met deze consultatie zijn onduidelijk opgesteld: lange rijen getallen, zonder vergelijking tussen de oude en de nieuwe situatie. De oude situatie moeten geïnteresseerden er zelf maar bijzoeken, in weer andere documenten in zo mogelijk nog diepere krochten van het internet.

Maar waar het op neerkomt, is simpel. Schiphol moet zeer regelmatig onderhoud plegen aan de startbanen, maar weigert dan tijdig de capaciteit van het vliegveld terug te schroeven. In plaats daarvan worden niet-preferente banen veel intensiever en langer ingezet.

Capaciteit verminderen

Bij onderhoud aan het snelwegennet in ons land wordt het verkeer nooit omgeleid naar provinciale wegen of dwars door dorpskernen, evenmin worden de vrachtwagens ‘s nachts door de achtertuinen van de burger geleid. Dat wordt niet geaccepteerd in ons land. In plaats daarvan verlaagt I&W de wegcapaciteit, worden delen van de weg afgezet en worden de weggebruikers gewaarschuwd zodat ze er rekening mee kunnen houden.

Dat kan op Schiphol natuurlijk net zo goed gebeuren. Het aantal starts en landingen tijdelijk terugbrengen, zodat het vliegverkeer wel blijft passen in de toch al uiterst soepele normen. Maar dat gebeurt niet. I&W kiest ervoor in dit geval het verkeer wél om te leiden over de spreekwoordelijke dorpjes en B-weggetjes.

Een teer punt in de voorgenomen plannen is dat de minister onvoldoende motiveert waarom het in het geval van de luchtvaart wel acceptabel zou zijn om nog meer overlast en onveiligheid te veroorzaken tijdens het onderhoud, zelfs ten koste van de nachtrust van tienduizenden burgers.

Wrang is dat de minister met dit voorgenomen besluit een uitzondering wil maken op het Luchthavenverkeersbesluit uit 2008, dat zelfstandig al op onrechtmatige wijze tot stand is gekomen.

Omvliegen eenvoudig

Het is volkomen onacceptabel dat er voor Schiphol juist méér overlast wordt ingepland, temeer daar het vliegverkeer veel flexibeler is dan het verkeer over de weg. Met het grootste gemak kunnen toestellen uitwijken naar andere vliegvelden om het onderhoud op Schiphol te vermijden.

In zo’n geval zal nog steeds iedere reiziger en iedere kilogram vracht de bestemming kunnen bereiken. Misschien niet via een directe verbinding of met enige vertraging, maar dat is voor wegverkeer evengoed een geaccepteerd aspect van de wegwerkzaamheden. Luchtverkeer wordt daarom slechts marginaal gehinderd bij een afnemende capaciteit van Schiphol.

Als het tegendeel het geval zou zijn, had de minister dat moeten beargumenteren in zijn voorgenomen besluit. Dat is niet gebeurd.

We raden alle lezers dan ook met kracht aan een zienswijze te geven op de extra en overbodige herrie door onderhoud aan Schiphols startbanen. Dat kan hier, tot uiterlijk 1 december 2022.

Heeft u inspiratie nodig? Lees dan de eerder ingediende zienswijzen annex bezwaren. Deelt u dit artikel op sociale media? Graag, en tag dan uw lokale krant of nieuwswebsite in het bericht, zodat deze ook aandacht kan besteden aan de verstopte consultatie.