De gemeente gaat op haar terrein aan Kalkbranderij, hoek Bovenkerkerweg en Zetterij, tijdelijke huisvesting realiseren voor verschillende groepen mensen die urgent woonruimte nodig hebben. Het gaat om 80 tot 100 tijdelijke woonunits voor Oekraïense vluchtelingen en Amstelveense jongeren. De nood is zo hoog, dat de gemeente dit versneld wil realiseren. Woningcorporatie Eigen Haard is gevraagd om het woonconcept te realiseren en te ontwikkelen.

De gemeente informeert ons dat direct omwonenden en bedrijven per brief zijn uitgenodigd voor een inloopavond op woensdag 16 november van 18.00 tot 19.30 uur  in het raadhuis. Het doel is op te halen wat voor hen bij dit project belangrijk is zodat er rekening mee gehouden kan worden in de uitwerking van de plannen.

Op de website van de gemeente staat ook informatie, klik hier.