ONS DORP BOVENKERK

Bovenkerk is een dorp binnen de gemeentegrens van Amstelveen. Vroeger lag Bovenkerk aan het Legmeer. Vanaf de vijftiende eeuw wordt de naam al genoemd. Dat Legmeer werd aan de noordzijde begrensd door de Noorddam, later vervangen door de Noorddammerbrug op de plaats waar nu de St. Urbanuskerk staat. Aan de oostkant van de Noorddam -de vroegere Schinkel-lag de Hand naar Leiden en naar het zuiden het buurtschap Legmeer. Later werden deze gehuchten samen Bovenkerk.

Tot de jaren twintig bestond Bovenkerk uit lintbebouwing. In 1922 werd langs de Noorddammerweg met de bouw van het St. Urbanuspark begonnen. Na de oorlog kwamen er driehonderd woningen bij ten zuiden van de Noorddammerlaan, Tom Poesdorp. Beginjaren zestig nog eens tweehonderd huizen ten oosten van de Luwte de huidige Legmeerdijk. De laatste uitbreiding is Westwijk.

Dat Bovenkerk vroeger een echt dorp was, merk je soms nog aan het taalgebruik:

De werft                           het erf

De halft                           de helft

op het lest                       op het laatst

een kluggie op               een helling op

rietzodes                         eilanden, begroeid met riet.

een natzeik hebben       natte voeten hebben

roempie trappen           over pas bevroren ijs lopen

knuit                                kleine steekvliegen die de zomeravonden verpesten

Bovenkerk is altijd een aparte gemeenschap gebleven en dat is vooral te merken aan het culturele leven met als middelpunt het Noorddamcentrum. De muziekvereniging, verschillende kaartclubs, TOBO, zangkoren, RODA 23 en het Bewonersplatform Bovenkerk zijn actief. In Bovenkerk vinden veel evenementen plaats, zoals de Historische Dag, Kerst Aan De Poel en het Zomerfeest.

Het meest markante gebouw is de prachtige St. Urbanuskerk, gebouwd door architect dr.P.J.H. Cuypers in opdracht van zijn vriend, Pastoor J. W. Brouwers.

Op een schilderachtige plek aan de Poel werd op 21 november 1873 de eerste steen gelegd. Buiten Amsterdam bleek de toren de hoogste te zijn. Op 14 oktober 1881 waaide tijdens een hevige storm de houten spits van de toren.

De totale bouw van de kerk duurde ruim 16 jaar. In 1889 schreef pastoor Brouwers: “Nu is de bouw van de kerk –God zij dank – voltooid.” Meer dan honderd jaar later staat de imposante kerktoren er nog. Weliswaar gehavend na de fatale brand van 15 september 2018. Het aanzien van Bovenkerk is bewaard gebleven.